Inne tematy

WYTWÓR ODBIORCÓW

Autorytet jest zatem wytworem odbiorców uznających wysoką wartość twórcy. Rzecz jasna, że autorytetami stają się często także ludzie umiejący tworzyć sobie publicity lub mający do dyspozycji aparat kształtowania opinii wytwarzający uznanie i tworzący czy to legendę, czy mit, czy poprzez reklamę narzucający pogląd o wysokiej wartości danego człowieka i jego wielkiej wiedzy. Istnieją wszakże wyraźne granice takiego „sztucznego” tworzenia autorytetów w nauce, gdyż dzieło czy prace każdego poddawane są nieustan­nej ocenie. Jeżeli więc dzieło to nie zaspokaja kryteriów wartości uzna­wanych w kręgach ludzi nauki, jeżeli nie jest oceniane jako rzeczywista twórczość, jeżeli postępowanie danego uczonego pozostaje w rozbieżności z uznawanymi normami, to prędzej czy później społeczność uczonych odmówi mu uznania.