Rodzina i dzieci

Czym zajmuje się logopeda?

Gdy dziecko zaczyna seplenić lub nie umie wypowiedzieć niektórych słów, to znajomi i rodzina wysyłają nas do logopedy. Kim właściwie jest logopeda i czym się właściwie zajmuje? Jego głównym zadaniem jest ocena i leczenie mowy.

Logopeda jest terapeutą mowy i języka, jego głównym zadaniem jest umożliwienie pozyskania jak najlepszych umiejętności językowych. Posiada dokładną, specjalistyczną wiedzę, pracuje z pacjentem bezpośrednio oraz daje mu wskazówki, w jaki sposób ma pracować w domu. Na jego pomoc z komunikacją mogą liczyć zarówno dzieci, jak i osoby starsze. Ćwiczenia logopedyczne są najczęściej procesem mozolnym i długoletnim, jednakże dzięki systematycznej pracy można osiągnąć zadziwiające efekty, które sprawią radość zarówno dziecku, jak jego rodzicom.

Praca logopedy opiera się na jak najlepszym rozwoju mowy pod względem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym u dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Pomaga też doskonalić mowę już ukształtowaną oraz usuwać wady wymowy. Jest niezbędna przy usuwaniu zaburzeń głosu oraz trudności w czytaniu i pisaniu, a także nauczaniu mówienia i rozumienia, w przypadku utraty mowy lub jej braku.