Inne tematy

GŁOS AUTORYTETU

Można zarzucić powyższemu wywodowi ignorowanie faktu, że ostatecznie wszystko podlega weryfikacji* i jeśli ktoś wprowadzi do nauki tezę niedo­statecznie uzasadnioną, to prędzej czy później błąd ten będzie przez kogoś innego naprawiony. Z pewnością, ale nie odbędzie się to bez pewnych kosztów w nauce w postaci zahamowania badań lub nadania im niewłaś­ciwego kierunku. Zaufanie, jakie budzi wynik poświadczony autorytetem jego autora, nie da się w praktyce wyeliminować z nauki, jakkolwiek jego zbędność teoretyczna jest łatwa do wykazania. Głosu autorytetu uważniej się słucha i więcej mu wolno powiedzieć. Dzięki temu ma on znaczny wpływ na decyzje dotyczące badań nauko­wych. Na tym polega druga — obok kształtowania wzorców — istotna rola autorytetu w nauce.