Rodzina i dzieci

Jak wspierać rozwój umiejętności negocjacyjnych u dzieci?

Jak wspierać rozwój umiejętności negocjacyjnych u dzieci?

W dzisiejszym świat zdominowanym przez różnego rodzaju negocjacje, umiejętność negocjowania staje się coraz bardziej pożądana zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Dlatego też warto inwestować w rozwój tej umiejętności już od najmłodszych lat. W tym artykule przedstawiamy 7 sposobów, jak wspierać rozwój umiejętności negocjacyjnych u dzieci

  1. Nauka przez zabawę

Najlepszą metodą nauki dla dzieci jest zabawa. Stwórzcie z dzieckiem scenariusz sytuacji, w której będzie musiał negocjować. Może to być np. sytuacja, w której dzieci wspólnie wybierają, co będą robić, jakim zabawkami będą się bawić lub jak podzielić się słodyczami. Pozwólcie im samodzielnie rozwijać te umiejętności, jednocześnie obserwując, jak radzą sobie z rozwiązywaniem konfliktów i dochodzeniem do porozumienia.

  1. Podkreślanie znaczenia kompromisu

Ważne jest, aby dzieci zdawały sobie sprawę, że negocjacje nie polegają tylko na wygrywaniu, ale także na zawieraniu kompromisów. Dlatego warto podkreślać, że w niektórych sytuacjach nie można osiągnąć tego, co się chce i należy szukać rozwiązań, które będą akceptowalne dla obu stron.

  1. Ćwiczenie empatii

Negocjacje opierają się na zdolności do rozumienia stanowiska drugiej strony. Dlatego ważne jest, aby nauczyć dzieci empatii i umiejętności stawania w czyjejś sytuacji. Można to robić poprzez zadawanie pytań: “Jak myślisz, dlaczego kolega/ koleżanka chce to zrobić?” lub “Jak byś się czuł/a na jego/jej miejscu?”

  1. Nauczanie asertywności

Asertywność jest kluczową umiejętnością negocjacyjną. Dzieci powinny się nauczyć wyrażać swoje potrzeby i interesy w sposób pewny siebie, jednocześnie świadomego ich wpływu na drugą stronę. Ważne jest, aby nauczyć dzieci odpowiednich zwrotów, które będą wyrażać ich zdanie i jednocześnie respektować zdanie innych.

  1. Zachęcanie do proaktywnego myślenia

Dzieci powinny być zachęcane do aktywnego szukania rozwiązań, zamiast czekać, aż wszystko rozwiąże się samo. Można zachęcać je do samodzielnego myślenia, szukania alternatywnych rozwiązań i przedstawiania ich w negocjacjach.

  1. Uczenie przez przykład

Najlepszym sposobem nauczenia dzieci umiejętności negocjacyjnych jest dawanie im dobrego przykładu. Pokażmy dzieciom, jak my sami radzimy sobie z konfliktami i jak negocjujemy w codziennych sytuacjach. Będą one obserwować nasze reakcje i uczyć się od nas.

  1. Wsparcie i podtrzymywanie motywacji

Ważne jest, aby wspierać dzieci na każdym etapie ich rozwoju negocjacyjnego. Chwalmy ich, gdy osiągają małe sukcesy, a także pomagajmy im w przypadku porażek. Ważne jest także podtrzymywanie ich motywacji do nauki i rozwijania tej umiejętności poprzez docenianie ich wysiłków.

Podsumowując, umiejętność negocjowania jest niezwykle ważną umiejętnością w dzisiejszym świecie. Warto zacząć wspierać jej rozwój u dzieci już od najmłodszych lat, aby miały one solidne fundamenty do negocjacji w przyszłości. Korzystając z powyższych sposobów, możemy pomóc naszym dzieciom stawać się pewnymi siebie i umiejętnymi negocjatorami.