Inne tematy

Koncentrowano się wyłącznie na rozwiązaniach programowych, metodycznych i instytucjonalnych w kształceniu nowych nauczycieli

Oczywiście dalecy jeszcze jesteśmy od optymalnych rozwiązań w tym zakresie. Natomiast (na skutek różnych przyczyn, łącznie z uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi i zawodowymi) niedostatecznie zajmowano się kandydatami do zawodu nauczyciela. Dziś i w perspektywie, zwłaszcza po rozwiązaniu potrzeb ilościowych w kształceniu nauczycieli, coraz bardziej zwraca się uwagę na kandydatów do zawodu nauczycielskiego. Chodzi tu nie tylko o pewne właściwości psychofizyczne, które mogą ujemnie wpływać zarówno na studia nauczyciela, jak i przebieg pracy zawodowej. Na problem trzeba spojrzeć szerzej, w aspekcie wielu różnych cech i właściwości przyszłego nauczyciela. System wartości, postawy, motywacja to już względnie trwały układ w swoich podstawowych elementach. Dlatego istnieje potrzeba podejmowania badań nad czynnikami wpływającymi na powodzenia lub niepowodzenia w studiach i pracy, wykrywania tych czynników i dokonywania ich pomiaru.