Inne tematy

DWA RÓŻNE ZJAWISKA

Może się zdarzyć oczywiście, że wartości przypisywane danym osobom lub organizacjom w rzeczywistości nie występują wcale, bądź też nie wy­stępują w takim stopniu, jak to się mogło pierwotnie wydawać. Jak długo jednak będą się utrzymywać dane złudzenia, tak długo będzie się utrzymywał również odpowiadający im szacunek. W tym szczególnym uznaniu dla rzeczy­wistych lub domniemanych posiadaczy wartości szanowanych w danym spo­łeczeństwie czy społeczności można upatrywać źródeł ich autorytetu lub prestiżu. Autorytet i prestiż to dwa różne, choć pozostające z sobą w ścisłych związkach zjawiska społeczne. Z tego względu, zanim omówię różnice, jakie między nimi istnieją, chcę zwrócić uwagę na fakt, że w języku potocznym słowa „autorytet” i „prestiż” używane są często zamiennie, chociaż ich ety­mologia i znaczenia są różne.