Inne tematy

Jak przygotowywać nauczyciela, by był on w stanie samodzielnie wyznaczać cele i zadania?

Chodzi bowiem nie tylko o to, by podnieść efektywność pracy opierając się na dotychczasowych metodach kształcenia i wychowania, lecz również o postęp w zakresie metod i środków kształcenia i wychowania. Tendencja ta powoduje coraz dalej idącą ingerencję nauki w proces dydaktyczno-wychowawczy. Następne pytanie to, jak kształcić nauczyciela, by zmienił on swój stosunek do ucznia, jak przełamać schemat, który przytłacza ucznia, zabija jego indywidualność, poczucie godności, wyklucza swobodne reakcje, Często tale pożądane dla rozwoju. Dziś powszechnie krytykuje się metody kształcenia szkolnego, które nie uwzględniają złożoności tego procesu, nie są nastawione na kształtowanie inteligencji, postaw twórczych, poszukujących. Jak przełamać tę barierę w kształtowaniu nauczycieli? Jak kształcić nauczyciela, by ożywić proces kształcenia szkolnego mądrym dialogiem? Jak przekształcić ucznia z przedmiotu na podmiot?