Inne tematy

Pracownicy odpowiedzialni za organizację materiałów pomocniczych

Specjaliści związani z zarządzaniem i kierowaniem szkolnictwem, a więc specjaliści projektujący system edukacji, sieć szkolną i inne instytucje systemu oświaty w skali kraju i regionu; organizatorzy oświaty zapewniający warunki należytego funkcjonowania szkolnictwa, a więc planujący inwestycje, urządzenia, środki trwałe i nietrwałe, programy, materiały dydaktyczne, pomoce naukowe oraz różne formy pomocy i opieki nad uczniami (pomoc i opieka lekarska, wychowawcza, stypendialna, poradnicza); specjaliści od inspekcji i nadzoru, kontrolujący funkcjonowanie systemu i poszczególnych jego ogniw oraz doskonalenie systemu, pracy nauczycieli itp. Pracownicy pomocniczy działalności usługowej. Najogólniej rzecz ujmując będą to pracownicy odpowiedzialni za organizację materiałów pomocniczych dla potrzeb dydaktyki oraz obsługę urządzeń dydaktycznych. Do tej grupy zaliczamy personel administracyjny, gospodarczy, techniczny, biblioteczny itp. Tak więc musimy nie tylko wiedzieć, jacy nauczyciele pracują dziś w szkolnictwie, lecz musimy także dysponować programem dalszego rozwoju kadry nauczycielskiej. O ile zadania dwóch pierwszych grup w większym lub mniejszym stopniu są jasne, o tyle rola i zadania trzeciej grupy specjalistów nie są określone.