Inne tematy

Jak wyposażyć nauczyciela w wiedzę o całej złożoności i subtelności ludzkiej psychiki

Jak przełamać uporczywą niechęć szkoły do uznania wielości ludzkich indywidualności, temperamentów, aspiracji, dążeń? Jak zerwać z sytuacją, w której nagradza się silnych, wytrwałych, odważnych, potulnych i grzecznych, a jednocześnie gani się i karze ludzi powolnych, nie przystosowanych. Już w niedalekiej perspektywie trzeba będzie odpowiedzieć sobie na te pytania i zasadniczo zmienić stosunek między nauczycielem a uczniem, odchodząc od tradycyjnego modelu nauczyciela „wpajającego” wiedzę i wartości w kierunku nauczyciela doradcy, pomagającego stawiać autentyczne pytania i szukać odpowiedzi. Chodzi o takie kształcenie nauczycieli, które zapewniałoby im autonomię intelektualną, nowoczesność wiedzy, operatywne jej stosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym, samodzielne rozwiązywanie zagadnień aksjologicznych, światopoglądowych, ideologicznych i moralnych.