Inne tematy

Problematyka ta powinna znaleźć odpowiednie miejsce w programach kształcenia ustawicznego

Należy też zacząć wprowadzać w życie zasadę, że człowiek przygotowujący się do zawodu nauczyciela powinien od samego początku zapoznawać się z jego praktycznymi aspektami i to nie w formie wstępnej próby, namiastki pracy nauczycielskiej natomiast nauczyciel pracujący powinien w normalnym trybie kontynuować swoje studia. Wyraźna cezura, dzieląca dotychczas okres przygotowania do pracy oraz samej pracy stała się już raczej anachronizmem. Nauczyciel pracujący mając za sobą określone doświadczenie łatwiej opanowuje pewne rzeczy. Jak dotąd, również z tego faktu nie wyciągnięto praktycznych wniosków, choć cała praktyka dalszego kształcenia nauczycieli pracujących do tego skłania. Tymczasem ,w studiach dla kandydatów na nauczycieli i w studiach dla pracujących realizowane są te same programy kształcenia.