Inne tematy

Pomoc taka potrzebna jest również nauczycielom posiadającym długoletnią praktykę

Jednakże w okresie pełnej stabilizacji zawodowej, charakteryzującej się wysokim stopniem samodzielności, nauczyciele wymagają form bardziej wyspecjalizowanych w postaci długotrwałych kursów, studiów podyplomowych itp. Formy te powinny umożliwić nauczycielom odnawianie wiedzy kierunkowej i pedagogicznej, przygotować do zajęcia określonych stanowisk w świecie, ułatwić zdobywanie stopni naukowych. Bez dokładnie przemyślanej koncepcji, bez ścisłej gradacji form doskonalenia nauczycieli zgodnie z etapami ich kariery zawodowej trudno jest mówić o wzroście efektywności form kształcenia ustawicznego nauczyciela. Szczególnie uderzający w zawodzie nauczyciela jest fakt, że.
niewielu ludzi w tym zawodzie świadomie przygotowuje się do okresu emerytalnego, który oznacza przecież radykalną zmianę sytuacji społeczno-zawodowej, sposobu wykorzystania czasu wolnego, wymaga też psychicznego dostosowania się do nowej roli.