Inne tematy

ROLA KRYZYSÓW

Niekiedy w sytuacjach kryzysowych społeczność uczonych oczekuje od swoich autorytetów wystąpienia wskazującego drogę, analizującego sytuację, pokazującego, jak należy działać i postępować czy to w budowaniu wiedzy, prowadzeniu badań, czy też w organizowaniu nauki, kierowaniu instytucjami nauki itp. Czasami od niektórych uczonych oczekuje się specjalnych ocen i ekspertyz przygotowujących decyzje polityczne, gospodarcze, techniczne i inne. Stąd cieszą się autorytetem uczeni i technicy, którzy stworzyli śmiałe koncepcje przemysłowe, konstrukcje techniczne, plany gospodarcze, przepro­wadzili swoje koncepcje w trudnych warunkach. Podsumowując uwagi o roli kryzysów jako sprawdzianie autorytetów, do- . chodzimy do wniosku, że autorytet w nauce zdobywają ludzie mający szerszy niż inni horyzont intelektualny, cechujący się rzetelnością w stosunku do dzieła, mający odwagę go bronić i realizujący zasady z niego wynikające.