Inne tematy

Samodzielność zawodowa nauczyciela

Etap samodzielności zawodowej nauczyciela wymaga okresowej renowacji wiedzy, zdobywania dodatkowych specjalizacji, stopni naukowych itp. Jest to okres, kiedy nauczyciele dysponujący doświadczeniem pedagogicznym przechodzą na różne stanowiska w oświacie, podejmują role, których spełnianie wymaga dodatkowych kwalifikacji. Zakłada to wysoki’ poziom autonomii intelektualnej, rozległe horyzonty poznawcze. Jest to etap, kiedy nauczyciel potrafi określić swoje poglądy, dążenia i aspiracje, dokonać odpowiedniego wyboru i operatywnie używać swojej wiedzy w osądzaniu rzeczywistości, jej wartościowaniu i praktycznym działaniu. Cechy te w znacznej mierze „uwalniają” go od wpływów zewnętrznych, pozwalają samodzielnie rozwiązywać problemy pracy zawodowej. Ale nie tylko. Chodzi tu również o wykształcenie innych cech niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. Są to: stabilność emocjonalna, zdolność do samokontroli i introspekcji, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, wyczuwanie ich dążeń i aspiracji. Cechy te osiąga się w wyniku pracy i doświadczenia życiowego.