Inne tematy

AUTORYTET TWÓRCÓW

Oczywiście, mogą zawsze zachować autorytet twórców, uznanie za okazaną odwagę myślenia i wielkość swojej koncepcji; ich autorytet będzie wynikał wtedy nie z tego, co ich wiedza aktualnie przedstawia, ale z tego, czym była dla rozwoju danej dziedziny. Historyk nauki, a zwłaszcza historyk filozofii może też łatwo wskazać wiele przykładów świadczących, iż utrzymujący się przez wieki autorytet jednostek stawał się poważnym hamulcem rozwoju nauki i myśli, np. autorytet Arystotelesa hamujący skutecznie rozwój filozofii i prowadzący do jej pertyfikacji. Nie jest dobrze, jeżeli autorytety zastępują inne kryteria weryfikacji hipotez, a cytaty zwalniają z obowiązku myślenia, wówczas auto­rytety stają się zaporą postępu w nauce.