Inne tematy

MIEJSCE NA REFLEKSJĘ

Tu właśnie jest miejsce na refleksję nad rolą autorytetu w nauce,, zjawiskiem znacznie subtelniejszym niż np. organizacyjna strona badań naukowych. Spróbujmy uprzytomnić sobie, na czym ta rola polega. Otóż najważniejsze wydaje się oddziaływanie autorytetu jako twórcy standardów pracy naukowej. Widać to szczególnie wyraźnie na przykładzie humanistyki, w której pozory osiągnięć często uchodzą za osiągnięcia rze­czywiste. Uczony cieszący się w swoim środowisku zasłużonym autorytetem przeciwdziała bezpośrednio temu zjawisku, orzekając w sposób autorytatywny właśnie o rzeczywistej wartości tekstów, których mierność zakamuflowana jest efektownym wielosłowiem. Jego osąd potrzebny jest zwłaszcza wówczas, gdy oficjalna skała uznania, znajdująca wyraz w różnych formach wyróżnienia i poparcia, rozmija się z wartościami autentycznymi.