Inne tematy

ROLA AUTORYTETÓW W ROZWOJU NAUKI

Rola autorytetów w nauce wynika z ich wpływu na innych pracow­ników nauki. Najczęściej wpływ autorytetów łączy się z przewodnictwem w badaniach. Wymaga się niejako, aby uczeni cieszący się autorytetem tworzyli szkoły naukowe, formułowali nowe hipotezy i teorie, wskazywali nowe zakresy badań, kierowali młodych pracowników nauki ku tym dziedzi­nom badań, które zapowiadają’obiecujące wyniki, aby rozszerzali horyzonty | wiedzy itd. Tak też niewątpliwie często bywa, lecz nie zawsze, bowiem ? ludzie nawet z największym autorytetem, największą znajomością rzeczy w danej dziedzinie, są tylko ludźmi o ograniczonych możliwościach. W końcu rozwój wiedzy musi wykroczyć poza nich, poza ich poglądy, poza teorie przez nich sformułowane itp.