Inne tematy

TRZYMANIE NA DYSTANS

Jak też z tytułu zajmowanej przez niego pozycji w społeczności uczonych lub w ogóle w hierarchii społecznej, która daje szerokie możliwości działa­nia i wpływania na ośrodki decydujące. W pierwszym przypadku mamy oczywiście do czynienia z autorytetem osobistym, a w drugim — z autory­tetem urzędowym.Prestiż uczonego jest natomiast rezultatem głównie emocjonalnego sto­sunku ludzi do jego właściwości osobistych lub nauki, którą reprezentuje, i posiadanego przez danego człowieka tytułu naukowego. Jego zasadniczą funkcją jest przydawanie uczonemu swoistego blasku przypominającego ten, jaki daje autorytet. Ale aby tłum mógł podziwiać, musi być trzymany na dystans — pouczał nie bez racji Le Bon. Jeżeli dba się więc o prestiż, trzeba zachować odpowiedni dystans społeczny. Każde bowiem zbliżenie i spoufalenie może zaszkodzić prestiżowi lub nawet go zniweczyć.