Inne tematy

ROLA AUTORYTETÓW

Jak już wspominaliśmy, rola autorytetów przejawia się zwłaszcza w sy­tuacjach kryzysowych, kiedy istnieją wątpliwości co do kierunku dalszego rozwoju czy to danej dyscypliny wiedzy, czy nauki jako układu instytucji, czy też nauki jako działu gospodarki. Przejawia się ona także w sytuacjach kryzysowych społeczeństwa czy narodu. Dzieje Polski w drugiej połowie XVIII         w., a następnie w okresie rozbiorów, okupacji i drugiej wojny światowej dostarczają wiele materiałów do analiz społecznych autorytetów naukowych i ich roli jako duchowych przywódców narodu. Istnieje pewien rodzaj autorytetów*w nauce, których rola może być bardzo korzystna, lecz też szkodliwa. Chodzi tutaj o autorytety instytucjonalne, tzn. o rolę uczonych czerpiących swój autorytet i wpływ z mocy’ insty­tucji uznających ich za swoich wyrazicieli.