Inne tematy

CZY MOŻNA ZBUDOWAĆ AUTORYTET

Czy można sobie zbudować autorytet? Oczywiście, każdy człowiek kon­struuje sobie swoją biografię, „pisze swój własny życiorys” mniej lub więcej świadomie, może więc ktoś celowo także budować sobie swoje życie, swoje działania i postępowania obliczone na zdobycie wielkiego uznania. Wydaje mi się jednak, że takie celowe budowanie sobie autorytetu jest zawodne. Autorytet zdobywają raczej ludzie zorientowani nie na swoją osobowość, ałe na dzieło, nie na budowanie biografii, lecz dzieła, wierność zasadom tego dzieła, wierność jego wartościom powoduje uznanie konieczne do zdoby­cia autorytetu. Autorytet przejawia się zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, kiedy trzeba wyraźnie opowiedzieć się za wartościami dzieła przeciw popularnemu poglą­dowi lub siłom dominującym. Człowiek zorientowany na budowanie swej biografii czy kariery rzadko w chwilach kryzysu stanie bezkompromisowo po stronie rzeczywistych wartości. Taka postawa wymaga pełnej identyfikacji z dziełem.