Inne tematy

RÓŻNE SYTUACJE KRYZYSOWE

Istnieją różne sytuacje kryzysowe stanowiące test dla autorytetów. Mogą to być sytuacje kryzysu w samej .nauce, kiedy rozwój jakiejś dyscypliny wchodzi w ślepe zaułki i trzeba zdobyć się na odwagę stwierdzenia tego stanu rzeczy, czy też gdy zdobywają uznanie poglądy nieścisłe, kiedy utrwa­lają się różne mody myślenia stanowiące hamulec rozwoju i trzeba się im przeciwstawić. Wystąpienie wtedy oznacza podjęcie ryzyka, lecz bez takiej odwagi głoszenia poglądów nie ma autorytetów. Niekiedy kryzys występuje w życiu zbiorowym, w gospodarce, technice, polityce czy w jakimś jednym dziale gospodarki. W takich sytuacjach obowiązkiem pracownika nauki znającego przyczyny tego stanu rzeczy, wie­dzącego, jak można znaleźć drogę wyjścia, jest zabrać glos publicznie. Bar­dzo często są to także wystąpienia ryzykowne, mogące ściągnąć na niego różnego rodzaju represje. Otóż uczony, który nie ma odwagi wystąpienia, również nie zdobędzie autorytetu.