Inne tematy

DYSKUSJA O MODELU ZAWODOWYM

W każdym systemie pedagogicznym, w każdym ¡systemie szkolnym główną rolę wyznaczano nauczycielowi. I dziś mimo wygłaszanych czasem poglądów o malejącej czy nawet zanikającej roli nauczyciela rola ta wzrasta. Dlatego pytania związane ze świadomością nauczyciela, jego motywacją, kwalifikacjami,, kulturą mają znaczenie podstawowe. „Raport o stanie oświaty w PRL” podkreśla konieczność ustalenia, „jakie muszą być cechy osobowości nauczyciela, jaki zakres wiedzy, jakie metody działania, jakie musi posiadać umiejętności praktyczne i organizacyjne’ stawiane przez modernizację i mechanizację nauczania, jaką ma zajmować pozycję w społeczeństwie, jakim musi dysponować dostępem do systemu badań naukowych, stanowiących bazę oświaty, jaki musi mieć stosunek do administracji szkolnej, aby mógł osiągnąć optymalne wyniki w nauczaniu i wychowaniu, współpracy z rodziną i systemem oświaty pozaszkolnej i na tej podstawie przygotować programy kształcenia kadry nauczającej na różnych poziomach i kierunkach systemu szkolnego”. Cokolwiek mielibyśmy powiedzieć o kształceniu nauczycieli, zawsze wrócimy do pytania, które dotąd pozostaje bez wyraźnej odpowiedzi: kim mianowicie ma być nauczyciel? Jeżeli przyjmujemy, że powodzenie nauczyciela w szkole zależy od statystycznego zasobu zdobytych wiadomości a tak faktycznie sądzi się dotychczas najczęściej to konsekwencją tego musi być werbalizm w kształceniu nauczycieli, położenie nacisku na sumę zdoby tych wiadomości.