Inne tematy

W zawodzie nauczycielskim każda wartość osobista jest wartością społeczną

W przypadku tego zawodu kształtowanie twórczej osobowości jest równoznaczne kształceniu zawodowemu. Zawód nauczyciela wymaga bowiem pełnego zaangażowania w pracę, którą nauczyciel wykonuje. Kształcenie na wysokim poziomie naukowym, kształcenie charakteru, wyobraźni i uczuć, kształcenie potrzeb i motywów działania oto zespół postulatów, które wyznaczają zadania integracji programów, instytucji i rozwiązań organizacyjnych w układzie poziomym. Trafnie i konsekwentnie odczytana zasada ciągłości i wszechstronności kształcenia nauczyciela i rozwoju jego osobowości stanowi teoretyczną podstawę do wypracowania koncepcji zintegrowanego i funkcjonalnego systemu kształcenia ustawicznego kadr oświatowych. Te dwie najogólniejsze kategorie ciągłość i wszechstronność pozwalają, jak sądzę, na określenie podstawowych celów, treści i form instytucjonalnych systemu kształcenia ustawicznego nauczycieli.