Inne tematy

Nauczyciel powinien być dobrym technikiem?

Jeżeli tak założymy to oczywiście trzeba będzie położyć nacisk na jego udział w procesie kształcenia: szkolnego, trenowanie pod kierunkiem wykwalifikowanego nauczyciela, zapoznanie z technikami i metodami, których użyteczność potwierdziło doświadczenie. Jeśli natomiast przyjmujemy założenie, że wykształcenie wyniesione z uczelni pedagogicznej ma na celu danie nauczycielowi podstaw, które w ciągu całej kariery zawodowej będą mu służyć do rozwijania kwalifikacji w pracy badawczej, we wprowadzaniu innowacji w szkole, to wówczas akcent powinien być położony na studiowanie metod zdobywania wiedzy naukowej. Takie założenie wymaga nie tylko opanowania tego, co już zostało odkryte w zakresie kształcenia pedagogicznego, lecz także zainteresowania nauczycieli strategią, która umożliwia zdobywanie nowych wiadomości. To zaś z kolei zakłada, że nauczyciel powinien przyswoić sobie teorię poznania, podstawy naukoznawstwa, praktyczną znajomość metodologii badań, metod eksperymentalnych, typów obserwacji, umiejętność dokonywania krytycznej analizy postępowania pedagogicznego. Słowem, trzeba dążyć do tego, by nauczycieli kształcić na ludzi inteligentnych, zdolnych, uczących się przez całe życie. Dotychczas kariera zawodowa nauczyciela kojarzy się ze względną stabilizacją w jednej szkole, przy danym typie pracy, przy jednej roli Zawodowej. Przemiany dokonujące się w wielu systemach oświatowych powodują, że zawód nauczyciela staje się coraz bardziej dynamiczny.