Inne tematy

KTO POSIADA ZDOLNOŚCI

A kto nie posiada zdolności nałożenia sobie, że tak powiem, końskich okularów’ i wyobrażenia sobie, że los jego duszy zależy od tego, czy trafnie dokonuje akurat tej poprawki w tym miejscu rękopisu, ten lepiej niech trzyma się z dala od nauki. Nigdy nie potrafi on wzbudzić w sobie tego, co nazwać można »przeżyciem« naukowym”.Na rzecz autorytetu specjalistycznego, jako właściwego dla nauki, wypo­wiadał się też twórca teorii „krążenia elit”: „Skrajny przypadek stanowić będzie derywacja ściśle logiczna. Jasne jest, że opinia eksperta ma większe prawdopodobieństwo sprawdzenia się w doświadczeniu niż opinia osoby, która na danej sprawie nie zna się lub słabo jedynie się w niej orientuje. Jest to czysto logiczno-eksperymentalna sytuacja […] Istnieją jednak inne rodzaje derywacji, w których kompetencje jednostki nie są oparte na doświad­czeniu. Można podejrzewać, że oparte są na fałszywym świadectwie lub że są całkowicie fikcyjne.