Inne tematy

W BADANIACH

W przypadku najbardziej odbiegającym od sytuacji logiczno-eksperymentalnej autorytet opiera się na podstawach, które mogą, lecz nie muszą być rzetelne, w zależności od stopnia ich umotywowania. Jako następny potraktujmy przypadek, gdy sentymenty utrzymujące się w gru­pie rozciągają kompetencje poza granice, w których są one empirycznie prawomocne. Sytuacja, o której mówi się w potocznym powiedzonku: »Pilnuj swego kopyta, szewcze«, obowiązuje zawsze i wszędzie”.W badaniach dotyczących społeczno-kulturowych aspektów autorytetu naukowego na szczególną uwagę zasługują poszukiwania i dociekania poświę­cone:a)     powoływaniu do życia i zasadzie obowiązywania autorytetu naukowego w środowisku uczonych;b)     stopniowi, zasięgowi i trwałości miarodajności autorytetu naukowego w środowisku uczonych.