Inne tematy

NAWET W NAUKACH

Nawet w naukach tak dojrzałych metodologicznie* jak matematyka czy logika formalna, nie istnieją zadowalająco precyzyjne kryteria ważności wyniku. Bez wartościowania zaś obejść się nie można, skoro bywa tak, że komputer potrafi zastąpić człowieka w produkowaniu twierdzeń prawdziwych i nowych (w tym sensie, że nikt ich dotychczas nie wypowiedział). Jawnych banałów nikt oczywiście nie będzie publikował, rzadko też zdarzają się różnice zdań co do osiągnięć prawdziwie wybitnych, jednakże między tymi dwoma ekstremami sytuuje się wiele rezultatów prze­ciętnych, wśród których trzeba przeprowadzić granicę oddzielającą byt nau­kowy od niebytu.