Inne tematy

INTERPRETACJA WYNIKU

Jak zinterpretować nieoczekiwany wynik? Czy i w którym momencie zre­zygnować z dalszych badań? Są to decyzje trudne, podejmowane w warun­kach z natury rzeczy niedookreślonych. Doradztwo w tej materii jest jedną z bardziej odpowiedzialnych ról społecznych autorytetu naukowego. Równie odpowiedzialną, a łatwo uchodzącą uwagi funkcją autorytetu jest opiniowanie prac i osób. Chodzi tu przede wszystkim o kwalifikowa­nie do druku sprawozdań z uzyskanych wyników. Odmowa publikacji jest dla pracy naukowej wyrokiem śmierci, wynik bowiem albo jest podany do publicznej wiadomości, albo nie ma go w ogóle. Takie są konsekwencje obowiązującej w nauce zasady powszechnej kontroli rezultatów. Otóż trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ferowanie owych wyroków ma charakter nie­uchronnie subiektywny.