Inne tematy

Pojedynek zbyszka z rotgierem

Założenia Raportu mogą być punktem wyjścia w opracowaniu koncepcji i rozwiązań praktycznych kształcenia ustawicznego dla wielu kategorii zawodowych. Właśnie koncepcja kształcenia ustawicznego pozwala ujmować cele, treści, formy, instytucji, rozwiązania organizacyjne oraz inne, bardziej szczegółowe kwestie podnoszenia kwalifikacji rozpatrywane dotychczas autonomicznie, w izolacji z punktu widzenia zintegrowanego procesu kształcenia i rozwoju nauczyciela w zawodzie, jako elementy tego systemu znajdujące się w ścisłych, funkcjonalnych powiązaniach. Zmiany fragmentaryczne nie rozwiązują problemu, potrzebne jest całościowe ujmowanie problemów kształcenia, doskonalenia i samokształcenia nauczycieli. Takie spojrzenie umożliwia też rozpatrywanie doraźnych, cząstkowych rozwiązań w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w perspektywie lat osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych i dalszych, kojarzenie celów pośrednich i odległych. Rzecz w tym, by to, co robimy dziś, było przydatne również w przyszłości.