Inne tematy

Czy dotychczasowy podział i organizacja czasu pracy może wytrzymać próbę w konfrontacji z potrzebami kształcenia?

Czy w obecnych warunkach łączenie pracy i kształcenia się nie odbywa się kosztem zdrowia człowieka? Trzeci warunek polega na tym, by proces kształcenia ustawicznego w większym zakresie łączyć z instytucjami spełniającymi lub mającymi również możliwości spełniania określonych zadań w kształceniu ustawicznym. Dotychczas kształcenie i doskonalenie na ogół ogranicza się do systemu szkolnego lub placówek doskonalenia zawodowego, specjalnie do tych celów powołanych, chociaż ostatnimi czasy w coraz większym stopniu zauważa się włączenie i innych instytucji (np. środków masowej informacji) w proces ciągłego kształcenia się. Oczywiście nie jest to problem nowy. Sprawa integracji szkoły i innych sfer działalności społecznej człowieka dawno już podnoszona była także przez socjologów.