Inne tematy

W wielu krajach poszukuje się rozwiązania tego problemu na drodze kształcenia wielokierunkowego

Siedząc historię zawodu nauczycielskiego nietrudno zauważyć dokonującą się tu ewolucję od wzoru nauczyciela spełniającego wszystkie podstawowe funkcje kształcenia, wychowania i opieki, a nawet funkcje organizacyjno-administracyjne do wzoru nauczyciela specjalisty. Nowe potrzeby w dzisiejszym szkolnictwie rozwiązuje się w ten sposób, iż niejako doposaża się nauczycieli pracujących czy adeptów do tego zawodu, reprezentujących ukonstytuowane specjalności, w dodatkowe zakresy wiedzy i umiejętności, umożliwiające w mniejszym czy większym stopniu spełnienie nowych zadań. W wielu systemach szkolnych zamiast kształcić i zatrudniać w szkołach nowych specjalistów w zakresie obsługi nowoczesnych technik kształcenia przyucza się personel pedagogiczny do wykonywania tych zadań, wprowadzając dodatkowy przedmiot w kształceniu nauczycieli. Zamiast kształcić dobrze przygotowanych pracowników nadzoru pedagogicznego spełnienie tych ról powierza się wybitnym nauczycielom. Skutek bywa często taki, że traci się wybitnego nauczyciela w zamian za marnego pracownika nadzoru pedagogicznego czy dyrektora szkoły. W ten sposób jednak nie rozwiąże się potrzeb nowoczesnej szkoły, szczególnie szkoły przyszłościowej, która wymaga coraz więcej wysoko kwalifikowanych specjalistów. Silny nacisk nowych potrzeb, ukonstytuowanie się nowych zadań w określone struktury działania zmuszają systemy szkolne do przygotowywania odpowiednich specjalistów.