Inne tematy

SFERY RZECZYWISTOŚCI

Ze względu na sfery rzeczywistości społecznej, w której autorytety występują, możemy wyróżnić np. autorytety: naukowe, wychowawcze, po­lityczne i religijne. Autorytetem lub prestiżem może cieszyć się nie tylko jednostka, ale także instytucja czy organizacja, np. partia polityczna, kościół, szkoła i ich przed­stawiciele, np. kapłan, nauczyciel, ekspert, przywódca, jeżeli łączą się z nimi szanowane w danym społeczeństwie wartości czy podziw. Należy tu zwrócić uwagę na fakt, że autorytet lub prestiż danej organizacji lub instytucji spływa także na osoby z nimi związane i to bez względu na ich osobiste walory.Zjawisko to jest konsekwencją na pozór zdroworozsądkowego myślenia. Ludziom wydaje się bowiem, że jeżeli np. dana szkoła cieszy się dobrą sławą, to wszyscy, którzy w niej uczą, muszą być także sławni.