Inne tematy

FUNKCJA PRZEWAGI

Autorytet jest funkcja wymiernej, uznanej i uzasadnionej racjonalnymi war­tościami przewagi danego człowieka, instytucji lub dzieła nad innymi ludźmi, instytucjami lub dziełami występującymi w danym środowisku. Do omówionych rozróżnień autorytetu i prestiżu nawiązał Allrcd Vierkandt, zwracając również uwagę na to, iż autorytet opiera się na obserwacji i wartościowaniu wymiernych osiągnięć danej osoby, które muszą byc spraw­dzalne, czyli musza kwalifikować się do fachowej oceny. Prestiż natomiast łączył z samym wrażeniem, jakie wywiera na nas konkretna osoba, bądź też bezmyślnym przeżywaniem czegoś związanego z ta osobą.