Inne tematy

ZNANA DEFINICJA

Znana powszechnie „metoda delficka” jest — jeśli pominąć pewne wysubtelnienia — po prostu ankietowaniem autorytetów co do ich wizji przyszłości. Interesuje nas tutaj rola, jaką autorytet odgrywa wewnątrz nauki. Pominiemy zatem trudny problem pozanaukowego oddziaływania uczonych cieszących się autorytetem w swoim środowisku (co nie zawsze znaczy — w oczach decydenta), zastanowimy się natomiast nad doradczą funkcją autorytetu w podejmowaniu decyzji dotyczących samej nauki. Występują one na każdym etapie badań naukowych, poczynając od wy- ‘ boru przedmiotu badania, i są nacechowane ryzykiem w stopniu nie mniej­szym niż decyzje dotyczące zagadnień praktycznych. Jakie problemy są ważne ze względu na perspektywy rozwojowe danej dziedziny nauki i jakie są aktual­nie szanse ich rozstrzygnięcia? W jakich kierunkach poszukiwać rozwiązań?