Inne tematy

SPRAWY AUTORYTETU

Nie można też mówić o poprawie lub odnowie nauki jako formacji społeczno-kulturowej, jeżeli nie uzna się autorytetu naukowego za jedną z najważniejszych zmiennych. Sprawy autorytetu należą do kategorii tych, które interesują ogół ludzi nauki. Autorytet jest bowiem trwale, powszechnie i codziennie obecny w pracy badawczej i nauczycielskiej pracowników naukowych, aczkolwiek możemy stwierdzić, że dzieje nauki są dziejami przemian w pojmowaniu i traktowaniu autorytetu naukowego przez uczonych, a w szczególności, że zmieniają się oczekiwania i wymagania wobec autorytetu ze strony środowisk i wspólnot uczonych oraz że zmieniają się zasady dotyczące powoływania do życia autorytetów i czerpania z ich istnienia pożytków w działalności naukowej.