Inne tematy

ISTOTNY CZYNNIK

Upatrywanie w nauce istotnego czynnika przeobrażeń społeczno-gospo- darczych przyczyniło się do powstania kultu nauki. Kult ten, jak każdy inny, stworzył swoje bożyszcza, świątynie i kapłanów. Najbardziej osobliwym faktem jest jednak to, że wspomniany kult, który jest przecież rezultatem osiągnięć intelektu ludzkiego, stymuluje nie tylko postawy racjonalne, lecz również irracjonalne, jakże odległe w swojej istocie od nauki. Powstały w naszych czasach kult nauki sprawił np., że uzyskanie sankcji naukowej stało się obecnie tak samo ważne, jak ongiś uzyskanie sankcji religijnej. Nic więc dziwnego, że w tej sytuacji każdy ośrodek decydujący o czymkolwiek, a nawet poszczególny decydent chce, aby jego decyzja’była poparta majesta­tem nauki i to bez względu na to, czy. i w jakim stopniu jest ona zgodna z rzeczywistymi, rzetelnymi osiągnięciami naukowymi.