Inne tematy

ZDANIEM METODOLOGII

Zadaniem metodologii nauk jest kodyfikacja sposobów uzasadniania twierdzeń. Z tego punktu widzenia jest oczywiście zupełnie obojętne, kto owe twierdzenia głosi. Liczą się tylko racje, a te są bezosobowe. Powo­ływanie się na autorytet, iurare in \erba magistri, jest — jako sposób uzasadnienia — pospolitym błędem, tym surowiej zakazanym, że nader sku­tecznym jako zabieg perswazyjny. Znane są sposoby przeciwdziałania niepożądanemu wpływowi autorytetu, np. eliminacja takich form językowych, które by przypominały o autoryte­cie jednego z uczestników rzeczowej dyskusji i stwarzały presumpcję dodat­nią dla głoszonych przez niego tez. Symetryzacja stosunków między ludźmi wspólnie dążącymi do sądów prawdziwych sprzyja krytycyzmowi, ocenie hipotez wyłącznie w kategoriach logiki i doświadczenia.