Inne tematy

W SFERZE SPRAW WIELKICH

Zauważmy przy tym, że kult nauki przejawia się nie tylko w sferze spraw wielkich. Nawet producenci artykułów codziennego użytku, często zresztą wątpliwych pod względem jakości, posługują się atestami uczonych, aby przekonać potencjalnych nabywców o walorach oferowanych towarów. Istniejący kult nauki sprzyja pojawieniu się przeróżnych instytucji zaj­mujących się nauką, które w różnym stopniu służą jej rzeczywistemu roz­wojowi. Mam tu na myśli przeróżne instytuty, pracownie badawcze, szkoły wyższe itp. Wzrost liczby tego rodzaju instytucji doprowadził do powstania pokaźnej kategorii ludzi „parających się nauką”