Inne tematy

OKREŚLENIA WSTĘPNE

Rzut oka na dowolny artykuł w słownikach nauk społecznych pozwoli zorientować się w wieloznaczności terminu „autorytet”. Chciałbym więc podkreślić, że w dalszych rozważaniach przyjmę za punkt wyjścia raczej określenie przejęte z potocznego rozumienia, odcinając się od wszelkich implikacji występujących w naukach politycznych zajmujących się władzą i jej autorytetem oraz od wszelkich skojarzeń wynikających z etymologii terminu pochodzącego od auctoritas, a więc kojarzącego się także ze sto­sunkami władzy i mocy. Chodzi nam tutaj o autorytet w nauce, a więc o   cechy ludzi uprawiających naukę, stosunki między tymi ludźmi, czy to jednostkami czy grupami, wpływ tych cech i stosunków na uprawianie wie­dzy i na jej rozwój.