Inne tematy

ROLA SPOŁECZNA

Uczony jest więc osobą, w którego roli społecznej uprawianie wiedzy w powyższym znaczeniu jest odrębną funkcją społeczną, wymaganą od niego przez jego krąg społeczny i przez niego faktycznie wykonywaną (choć niekonieczne jedyną jego funkcją)” Jesteśmy zdania, że w debacie dotyczącej autorytetu w nauce winno wziąć udział jak najwięcej uczonych — specjalistów z różnych dyscyplin, jest to bowiem korzystne dla badań socjologicznych i historycznych doty­czących tego zagadnienia. Pogląd ten znajduje wyraz w naszej książce, bowiem autorami artykułów są tu nie tylko socjologowie nauki i historycy nauki, lecz także znajdują się w niej teksty, które wyszły spod piór specjalistów takich dyscyplin, jak chemia fizyczna, elektrotechnika, filologia klasyczna, historia, historia doktryn politycznych i ustrojów państwowych, matematyka, metodologia nauk oraz psychologia twórczości naukowej.