Inne tematy

ROZWAŻANIA POŚWIĘCONE AUTORYTETOWI

Rozważania poświęcone autorytetowi w nauce są tedy debatą w środowisku owych twórców i nau­czycieli na temat jednego z podstawowych składników tej kultury, która kształtuje osobowość uczonych i którą oni kształtują, w której ludzie dojrze­wają i rozwijają się jako uczeni, tzn. „osoby, które w przekonaniu swych kręgów i swoim własnym mają specjalny obowiązek »uprawiania« wiedzy, tj. stałego (choć oczywiście nie nieprzerwanego w czasie) wykonywania jed­nej lub kilku następujących czynności: ustalenie systemów wiedzy dla własne­go i cudzego użytku w sposób dostępny innym ludziom; przekazywanie systemów wiedzy innym ludziom przez nauczanie lub publikację; krytyczne sprawdzanie systemów wiedzy; obrona systemów wiedzy przed ujemną krytyką; włączanie do systemów wiedzy nowych prawd lub usuwanie z nich dawnych prawd; doskonalenie strukturalne systemów wiedzy.