Inne tematy

OBECNOŚĆ AUTORYTETU

Teksty te dotyczą zasadniczo sprawy obecności autorytetu naukowego wewnątrz świata uczonych, niektóre jednak poruszają również kwestię relacji między autorytetem naukowym a innymi rodzajami autorytetu, jak też traktują o wpływie kontekstu środowiskowego świata uczonych na charakter auto­rytetów właściwych ludziom tego świata. Tak więc jest to zbiór dotyczący jedynie pewnej części problematyki autorytetu naukowego i autorytetu uznawa­nego przez ludzi nauki.Zbiór nasz prezentuje czytelnikowi mozaikę form wypowiedzi naukowej; różna jest więc poetyka zamieszczonych w tomie tekstów. Są tu więc, obok esejów, studia teoretyczne oraz studia historyczne, a także relacje 0    badaniach empirycznych. Najważniejsze bodaj jest to, iż w zamieszczonych w zbiorze artykułach mamy do czynienia z wielością propozycji rozumienia terminów „autorytet naukowy”, „autorytet w nauce”, „autorytet uczonego”.