Inne tematy

Badawcza postawa nauczyciela

Postulatem powszechnie dziś wysuwanym jest, by uczelnie kształcące nauczycieli rozwijały badania pedagogiczne. Powszechne jest też dążenie, by instytucje kształcące nauczycieli były inspiratorem, czołówką twórczej działalności. Rozwój tej funkcji uczelni sprzyjać będzie zarówno innowacjom w szkolnictwie, jak też przygotowaniu przyszłych nauczycieli do prowadzenia prac badawczych. Wdrożenie studentów do badań powinno stać się podstawowym elementem ostatniego okresu kształcenia kandydatów na nauczycieli. Wielką rolę będzie tu miała do spełnienia kadra dysponująca doświadczeniem w badaniach pedagogicznych. Wydaje się też celowa selekcja studentów, którzy w czasie studiów wyróżnili się badawczą orientacją. Zainteresowania badawcze przyszłych nauczycieli (z którymi uczelnia powinna utrzymywać ścisły kontakt) w połączeniu z praktyką zawodową mogłyby wpływać korzystnie zarówno na proces nauczania w szkołach, jak i w uczelniach przygotowujących nauczycieli. Łączenie kształcenia z pracą badawczą, szczególnie w zakresie badań pedagogicznych, powinno stać się zasadą. Wzorów tych rozwiązań powinny dostarczyć instytuty resortu oświaty i wychowania, włączając stopniowo do tej pracy również inne instytucje, szczególnie uczelnie kształcące nauczycieli.