Inne tematy

Rozliczenie dotacji podręcznikowej

Potrzebne są opracowania informacyjne obrazujące stan kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Potrzebne są opracowania charakteryzujące podstawy metodologiczne dokonywanych zmian i innowacji w kształceniu i doskonaleniu kadr oświatowych. Potrzebne są też porównawcze opracowania ukazujące problemy i tendencje w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli w innych krajach. W większości krajów bowiem wprowadza się dziś różne innowacje w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli. Wiele prób podjęto w krajach nie mających tradycji oświatowych. O próbach tych wiemy zbyt mało, a mogą one być interesujące przede wszystkim dlatego, że wprowadza się je w systemach oświatowych dopiero kształtujących się, nie obarczonych tradycyjnymi nawykami i stagnacją właściwą dla niektórych systemów europejskich. Trzeba mieć pełną orientację w tych sprawach, systematycznie je śledzić, znać efekty wprowadzonych innowacji, zwłaszcza że zmiany te następują w niezwykle szybkim tempie. Szczególnie trzeba studiować praktykę i teorię krajów socjalistycznych, których rozwiązania w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli należą niewątpliwie do rozwiązań przodujących wśród wielu krajów, w tym i wysoko rozwiniętych.