Inne tematy

Cudzoziemka streszczenie szczegółowe

Znajduje się pod ciągłą presją zmian w treściach, metodach i strukturach organizacyjnych kształcenia. Ale pułapy systemów oświatowych nie mogą być przesuwane w nieskończoność! Nie można też zakładać, że zmiany programowe i organizacyjne mają decydujący wpływ na efekty kształcenia i wychowania. Wpływ ten oczywiście może być zwielokrotniony, jeśli rozwiązania te będą oparte na konsekwentnym odczytaniu nowej sytuacji współczesnego człowieka, ale zawsze jeszcze muszą być one przetworzone przez nauczyciela w jego szeroko rozumianej praktyce dydaktyczno-wychowawczej. Bardziej wnikliwe analizy efektywności różnych systemów oświatowych prowadzą w ostatecznym rachunku do podstawowego czynnika sprawczego nauczyciela. Na kierunek i tempo przemian roli społecznej nauczyciela wpływa szereg czynników społeczno-kulturowych.