Inne tematy

UWOLNIENIE OD NAUKI

Nie ma wszakże mowy o uwolnieniu się nauki od autorytetów, o wyeli­minowaniu ich ze struktur myślenia i systemów działania naukowego. Oświad­czenie Adelarda z Bath: „Ja bowiem nauczyłem się od moich arabskich mistrzów brać rozum za przewodnika, ty zaś zadowalasz się niewolniczym postępowaniem na łańcuchu moralizującego autorytetu, trzeba odczytać jako danie świadectwa niemożności istnienia takiej nauki, której twórcy i nau­czyciele nie mają żadnych autorytetów naukowych.