Inne tematy

SPEŁNIANE FUNKCJE

Oprócz omówionej autorytet spełnia jeszcze inne funkcje, niemniej ważne dla istnienia organizacji społecznej. Gwarantuje on prawdziwość słów i poczynań ludzi. Wiadomo, że ludzie wykazują skłonność do wierzenia autorytetom i do powoływania się na ich rozstrzygnięcia, mimo że nieraz mogli przecież przekonać się o zawodności przeróżnych autorytetów, jak też o pożytkach płynących z krytyki prawd przez nie usankcjonowanych. Skłonność ta — jak sądzę — wynika głównie z następujących przyczyn:dogmatycznego sposobu myślenia, czyli z nawykowego wręcz ujmo­wania przedmiotowej rzeczywistości nie na podstawie żywego oglądu, lecz martwej formułki, schematu, stereotypu itp.:    konformizmu uwarunkowanego takimi sytuacjami społecznymi, w któ­rych po prostu nie popłaca samodzielne myślenie;    konieczności życiowej spowodowanej daleko posuniętym podziałem pra­cy i specjalizacją, które powodują, że na każdym kroku trzeba odwoływać się do różnych fachowców i ekspertów, a także wierzyć w ich opinie, ponieważ dzisiaj nie ma już takich możliwości, aby każdy mógł znać się na wszystkim.