Inne tematy

NIE KAŻDY AUTORYTET

Nie każdy autorytet z możliwości tej korzysta, ponieważ nie każdy ma niezbędne do tego cechy osobowości: przejęcie się sprawami społeczności, w której działa; zdolność do zachowania niezależnej postawy wobec nacisków zewnętrznych i środowiskowych (cecha ta bywa nazywana odwagą cywilną); bezkompromisowość we wszystkim, co dotyczy swoistych dla nauki wartości. Są to wysokie wymagania, ale pocieszający jest fakt, że często bywają speł­niane. Bywa jednak i tak (o przykłady nietrudno), że prawdziwy autory­tet służy złej sprawie, wówczas znaki zostają odwrócone: im więcej znaczy w świecie nauki.czyjeś nazwisko^ tym.gorzej dla nauki.