Inne tematy

DZIEJE NAUKI I FILOZOFII

Dzieje nauki i filozofii średnio­wiecznej, gdy nie było możliwości uzyskania większego wpływu bez poparcia kościoła, dostarczają z kolei wiele materiałów do badania tego rodzaju autorytetów. Wiemy, że niektórzy filozofowie reprezentujący oficjalną dok­trynę kościoła odegrali rolę niezmiernie twórczą, lecz możemy także wskazać wielu innych, którzy w imię tej doktryny hamowali skutecznie postęp myśli. Rzecz jasna, nauka zawsze mogła poradzić sobie z autorytetami instytu­cjonalnymi i znaleźć możliwości rozwoju dzięki ludziom bardziej oddanym nauce niż swojej sytuacji społecznej. W aktualnym rozwoju nauki, jako szybko zmieniającym się systemie (systemach) wiedzy oraz układzie instytucji rozbudowywanym jako dział gospodarki narodowej i pracującym metodami przemysłowymi, kiedy wielkie instytuty i uniwersytety stają się równocześnie wielkimi przedsiębiorstwami, rola autorytetów zmienia się szybko.