Inne tematy

UZNANIE AUTORYTETU

Zdarza się przecież, że osoby o    uznanym autorytecie nie robią na nas swoim wyglądem tak długo wrażenia, dopóki nie wiemy, kim są naprawdę; i odwrotnie: ludzie, którzy robią na nas niekiedy nawet duże wrażenie już na pierwszy rzut oka, mogą być w istocie przeciętnymi osobnikami. W tym tkwi m. in. tajemnica powodzenia przeróż­nych szarlatanów.Nieco inaczej wygląda sprawa autorytetu urzędowego, w którego przypadku oprawa zewnętrzna i swoisty blichtr przyczyniają się bardzo istotnie do po­jawiania się także prestiżu. Źródłem prestiżu urzędowego są np. marka służbowego, wystrój gabinetu danego dygnitarza czy wygląd jego fekretariatfa.W świetle nagromadzonych obserwacji można stwierdzić, że w społeczeń­stwach przepojonych ideami demokratycznymi, a tym samym i ideami egali­taryzmu, liczenie się z autorytetami lub prestiżami urzędowymi jest mniejsze w porównaniu ze społeczeństwami, w których te idee sćj obce.