Inne tematy

WALORY OSOBISTE

Zdarza się bowiem, że wybitni specjaliści i fachowcy nie nadają się do kierowania innymi i jeśli takie obowiązki przypadną im w udziale, to stają się mniej lub bardziej nieudolnymi kierownikami zespołów ludzkich. Godny odnotowania jest jednak fakt, że współwystępo- wanie autorytetu osobistego i urzędowego zdarza się nader często w ustro­jach demokratycznych, a zwłaszcza w tych dziedzinach życia społecznego, w których o wyborze lub powołaniu na stanowisko kierownicze, a tym samym o wyposażeniu w autorytet urzędowy, decydują przede wszystkim walory osobiste. Zwróćmy również uwagę na fakt, że posiadanie autorytetu osobistego w pewnej dziedzinie nie powoduje automatycznie pojawienia się prestiżu danej osoby. Można mieć zatem autorytet bez prestiżu, jak też cieszyć się prestiżem osobistym nie mając autorytetu.